Menu

Kancelarie Adwokackie

adwokat Kinga Henzel

tel. 506-101-936

Adwokat Kinga Henzel specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym (rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, uprowadzenie dziecka – Konwencja Haska, podział majątku, sprawy spadkowe, dział spadku, zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę, odszkodowania, egzekucja), prawie karnym materialnym, prawie karnym wykonawczym i prawie wykroczeń (jako obrońca oskarżonego/obwinionego, a także pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego), prawie gospodarczym (obsługa prawna firm i spółek), prawie podatkowym oraz w postępowaniach z elementem międzynarodowym (pomoc prawna dla cudzoziemców, obsługa prawna dla osób mieszkających poza terenem RP). Kieruje działem procesowym Kancelarii, reprezentując klientów przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i karnymi wszystkich instancji oraz przed organami ścigania (Policja, Prokuratura). Prowadzi zarówno indywidualne procesy sądowe, jak i stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Świadczy usługi prawne w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek

tel. 534-486-534

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek specjalizuje się w prawie cywilnym (m.in. dochodzeniu odszkodowań, sprawach o zapłatę, podziale majątku, zniesieniu współwłasności), handlowym i gospodarczym, prawie upadłościowym, prawie rodzinnym, prawie administracyjnym. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym (sporządza skargi kasacyjne) a także przed organami administracji. W kręgu jej zainteresowań znajduje się m.in. prawo nieruchomości, prawo rzeczowe, procesy inwestycyjne. Pomaga w sprawach spadkowych, działach spadku, również w sprawach z uwzględnieniem norm prawa międzynarodowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testament, sprawach o wydziedziczenie, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia). Zajmuję się prawem spółek, w tym zakładaniem, łączeniem, likwidacją, przekształceniem, prawem kontraktowym. Prowadzi obsługę prawną Klientów indywidualnych i korporacyjnych (w tym fundacji i stowarzyszeń) Przeprowadza szkolenia z różnych dziedzin prawa, w tym szkolenia dedykowane. Posługuje się językiem polskim i angielskim.

adwokat dr Szymon Tarapata

tel. 795-090-619

Adwokat Szymon Tarapata zasadniczo specjalizuje się w prawie karnym materialnym (w szczególności w prawie karnym gospodarczym i prawie karnym skarbowym), prawie karnym procesowym, prawie karnym wykonawczym oraz w prawie wykroczeń. Posiada bogate doświadczenie procesowe zarówno w zakresie pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych, jak i pełnomocnika podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem. W praktyce zajmuje się również prawem cywilnym, prawem rodzinnym, prawem sportowym, prawem konstytucyjnym oraz obsługą podmiotów gospodarczych. Przeprowadza także szkolenia z różnych dziedzin prawa (w szczególności z prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, procedury karnej), w tym szkolenia dedykowane. Biegle włada językiem angielskim (w tym także prawniczym).

Zamknij